Topondernemers

Soms zoeken scholen naar een manier om slimmere kinderen meer te bieden. Een methode die hierin kan voorzien is Topondernemers. Deze methode is speciaal bedoeld voor begaafde kinderen en kinderen die de reguliere lesstof de baas kunnen.

Topondernemers vervangt wereldoriëntatie in de breedste betekenis van het woord. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en informatiekunde worden gecombineerd met studievaardigheden en begrijpend, studerend lezen.

 

Topondernemers bakkenLeskisten vanaf groep 4

Topondernemers beslaat een complete leerlijn vanaf groep 4. Voor iedere jaargroep zijn er twaalf kisten met diverse thema’s. Bijvoorbeeld: de boerderij, communicatie, de Middeleeuwen, liefde en leven, reizen en machines.

De kisten bevatten themakaarten met verschillende opdrachten. Die opdrachten kunnen de kinderen individueel of in tweetallen (of desgewenst in grotere groepen) uitvoeren. Opdrachten lopen uiteen van theoretische opdrachten, zoals het uitzoeken van wie Napoleon precies was tot het knutselen van een 3d wereldbol of een miniatuur van ons planetenstelsel.

Op die manier voorziet Topondernemers in diverse vaardigheden. Kinderen die het leuk vinden om in de bibliotheek te zitten en informatie te zoeken, komen zo aan hun trekken. Maar ook kinderen met een meer creatieve inslag kunnen met Topondernemers uit de voeten. Het onderscheid is te zien door het aantal stippen op de kaart.

 

Werken met thema’s

Wat Topondernemers voor scholen ook aantrekkelijk kan maken is dat het in te zetten is om thema’s te uiten. Het is namelijk niet zo dat er aan de kisten een bepaalde volgorde wordt toegedicht. De leerkrachten zijn vrij om zelf te bepalen welk thema als eerste aan bod komt.

Voor de thema’s kunnen boeken en video’s worden aangeschaft die de kinderen thuis of op school kijken. Een actieve betrokkenheid van ouders kan helpen om het werken met topondernemers nog meer tot een succes te maken.

De thema’s die bij topondernemers aan bod komen, worden afgesloten met een presentatie. Kinderen leren op die manier verantwoording dragen en geven over hun handelen. Ze presenteren aan de hele klas.

Ook staan de kinderen stil bij hun handelen. Hun werkwijze wordt besproken en beoordeeld door hun zelf en door de leerkracht. Zo werken ze niet alleen aan het bijspijkeren van cognitieve kennis, maar ook aan inzicht in het eigen handelen.

Topondernemers totaal

Kerndoeldekkend?

Topondernemers zegt kerndoelen te dekken. Alle kerndoelen binnen wereldoriëntatie komen ook aan bod als de handleiding van topondernemers wordt in gekeken. Echter is dit niet helemaal zeker te zeggen. Want niet alle kinderen doen binnen een thema alle kaarten. Topondernemers is kerndoeldekkend omdat anderen presenteren wat ze geleerd hebben. Maar daardoor rammelt het beeld nog wel. Want wat als de presentatie niet kloppend is? Of wat als bepaalde kaarten niet worden gedaan? Dan vallen er hiaten. Het is dus aan de leerkracht om te zien of alle kerndoelen worden behaald, want die is uiteindelijk verantwoordelijk.

 

Topondernemers bij zwakkere kinderen

Hoewel topondernemers een mooie manier is om extra stof te bieden aan slimme kinderen, is het wel nodig om te benadrukken dat bij zwakkere kinderen topondernemers tot veel frustratie kan leiden. Zowel bij de leerling als bij de leerkracht als bij de ouders. Want als kinderen niet in staat zijn om zelfstandig ruim een uur bezig te gaan, wanneer zij niet de verantwoording kunnen dragen over huiswerkafspraken, wanneer zij niet kunnen samenwerken en wanneer zij geen planning kunnen maken (laat staan volgen) is Topondernemers geen pretje. Het is dan ook met klem af te raden om Topondernemers te doen met kinderen die hier niet geschikt voor zijn. Behandel met hen liever een reguliere methode voor wereldoriëntatie en geef de kinderen die sterker zijn af en toe een project op als extra of vervangende taak.

 

Voorbeeldkaart topondernemers

 

Bezoek ook: www.topondernemers.nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>