Zinvol de Cito-toets oefenen?

Groep 8 is in meerdere opzichten een spannend jaar. Leerlingen verlaten de veilige basisschool en oriënteren zich op het voortgezet onderwijs. Ouders vinden dit vaak nog spannender dan de kinderen zelf.

Maar een ander moment in groep 8 is ook heel spannend. Vroeger was dit: de Cito-toets. Tegenwoordig is het gewoon de Eindtoets. Desondanks is er niet heel veel veranderd de afgelopen jaren. De Cito-score is nog altijd belangrijk voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt gebaseerd op de Cito-toetsen die al eerder gemaakt zijn en die deel uitmaken van de cyclus binnen het onderwijskundig rapport en het leerlingvolgsysteem.

Maar de Cito-toets is wel een toets die het niveau bevestigt.

Zinvol de Cito-toets oefenen kan helpen om de score van de Cito te beïnvloeden. Dit is niet altijd wenselijk, maar kan wel helpen om kinderen net dat stukje beter te laten scoren. Zeker wanneer een kind altijd een twijfelgeval is geweest en het niet zeker is of vmbo of havo nu bij hem past, kan het helpen als de Cito geoefend wordt. De Cito oefenen kan zinvol zijn. In dit artikel meer informatie over het verantwoord en goed oefenen van de Cito-toets groep 8.

Zinvol voor de Cito-toets oefenen

In de eerste plaats moet het oefenen voor de Cito-toets zinvol zijn. Een leerling die altijd laag scoort laten oefenen met als doel om havo of vwo te scoren, dat is niet zinvol. Wanneer is het dan wel zinvol om de Cito-toets te oefenen? Bijvoorbeeld als leerkrachten zelf al aangeven dat een leerling een twijfelgeval is. Als leerkrachten echt twijfelen tussen vmbo en havo, of tussen havo en vwo, gaan ze in negenennegentig van de honderd gevallen op het lagere advies zitten. Bij twijfel tussen vmbo en havo wordt het dus vmbo-tl en bij twijfel tussen havo en vwo wordt het havo. Dat doen leerkrachten met meerdere redenen. Zo kunnen kinderen in dakpanklassen worden gezet. Een havo-leerling komt dan alsnog in een havo/vwo klas terecht en kan zich daar bewijzen. Leerkrachten zetten ook liever niet te hoog in, rekening houdend met de nieuwe cultuur op de middelbare school, waar een kind aan moet wennen.

Allemaal heel begrijpelijk.

En toch zijn er ouders die liever wel willen dat het advies hoger wordt gegeven. Ze hebben vertrouwen in  hun kind en willen dat het wel havo gaat doen in plaats van vmbo, omdat ze bang zijn dat het vmbo hen zal vervelen.

Ook heel begrijpelijk.

En om die reden kan het zinvol zijn om te oefenen voor de Cito-toets. Dan wordt de ernst van de situatie wat duidelijker en kunnen kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun score. Willen ze naar de havo? Dan moeten ze dat laten zien.

Oefenen met goed materiaal

De Cito-toets oefenen is niet een kwestie van wat sommetjes op papier zetten, wat zinnen ontleden en oefenen maar. Wie goed wil oefenen moet op zoek gaan naar geschikt oefenmateriaal. Oefenmateriaal dat de Cito-toets zoveel mogelijk nabootst is daarbij een echte aanrader. Liever geen digitale programma’s of spelletjes, zoals het leuk bedoelde Squla. Dat heeft weinig zin, want kinderen moeten niet het idee krijgen dat de Cito-toets een spelletje is.

Goed materiaal bootst het echte materiaal zo goed mogelijk na, is bij voorkeur opgezet door echte docenten (en niet door een of ander commercieel bedrijf). Oefenen kan het beste samen. Dan houden ouders een beetje het overzicht en kan sneller worden ingegrepen.

Online is veel informatie te vinden over goed oefenmateriaal. Ga dus op zoek naar professioneel materiaal waarvan je het idee hebt dat het compleet is, dat het veel vragen bevat en dat het echt gaat helpen om de Cito-toets te begrijpen.

Overvragen is niet de bedoeling

Oefenen moet zinvol zijn. Wanneer kinderen worden overvraagd, is het niet meer zinvol. Het is goed om dat te beseffen. Want kinderen die overvraagd worden op de Cito-toets zullen uiteindelijk geen zin meer hebben om te oefenen en laten het langs zich heen gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oefen daarom op gezette tijden, maar laat genoeg tijd over voor andere belangrijke zaken, zoals spelen met vriendjes, sporten en gewoon lekker voor de televisie hangen. Kinderen moeten wel gewoon kind kunnen zijn, ook al gaan ze de Cito-toets maken en willen ze daarvoor oefenen.